Disclaimer SportCareer

Voordat u zich inschrijft bij SportCareer dient u kennis te hebben genomen van de onderstaande reglementen. De registratie van uw persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1303844. SportCareer is een initiatief van SportTec. 

Reglementen 
- De kandidaat reageert met oprechte interesse op de vacatures bij SportCareer.
- Wanneer u op een vacature reageert worden uw NAW-gegevens en CV-gegevens aan de betreffende werkgever getoond.
- Het laten registreren bij SportCareer is geheel kosteloos en vrijblijvend. Het voordeel van het registreren is dat bij een herhalingsbezoek de gegevens eenvoudig kunnen worden opgevraagd, zodat er niet opnieuw een profiel hoeft te worden aangemaakt.
- Kandidaten kunnen via de website hun gegevens wijzigen door het invoeren van het e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord. De geregistreerde is verantwoordelijk voor het actueel houden van deze gegevens.
- Indien de kandidaat zich wil uitschrijven, kan hij dit doen door in te loggen en op de link uitschrijven te klikken. Daarnaast kunt u via het contactformulier een e-mail versturen met uw naam, adres en telefoonnummer voor de uitschrijving.
- Werkgevers mogen de gegevens van de kandidaten alleen voor eigen vacatures gebruiken en niet beschikbaar stellen aan derden.
- SportCareer is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens van de kandidaten die aan de werkgevers worden verstrekt.
- SportCareer is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de werkgevers op de reactie. Werkgevers worden in het contract dat zij met SportCareer afsluiten gewezen op het feit dat zij zorgvuldig dienen om te gaan met de gegevens en de afhandeling.
- Kandidaten kunnen vrijblijvend aangeven op de hoogte te willen worden gehouden van vacatures die aan hun voorkeuren voldoen.
- SportCareer zal in zoverre beveiliging op de gegevens aanbrengen dat deze voor derden niet eenvoudig toegankelijk zijn.
- Werkgevers dienen de gegevens van kandidaten zorgvuldig te behandelen en mogen deze geenszins doorspelen aan derden.
- Het is niet toegestaan informatie van de website voor andere doeleinden te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van SportCareer.