Kindercoach

Pijl Terug  
Pijl Opleidingen Health docent    
   
   
 

Opleiding

Opleiding Kindercoach
Soort voltijd
Duur 60 uur
Beschrijving

Opvoeden anno nu. Steeds meer ouders vinden het moeilijk om hun kind zorgvuldig voor te bereiden op een volwassen leven in deze snel veranderende wereld. Kinderen zijn minder afhankelijk van hun ouders als het gaat om het verzamelen van kennis. Moderne communicatiemiddelen vervullen hierin een belangrijke rol, waardoor traditionele opvoedingsrollen veranderen.
Een kindercoach kan in de begeleiding van kind en ouders/opvoeders waardevolle opvoedingsondersteuning geven. Een belangrijke vraag is ‘Hoe ga ik als ouder om met deze wisselende omstandigheden en behoud ik tegelijkertijd de waarden die ik aan mijn kind wil meegeven?’. In de praktijk blijken ouders op deze vraag én op vele andere opvoedingproblemen niet zo makkelijk een antwoord te kunnen vinden. De kindercoach helpt!

Doel
De opleiding Kindercoach leidt u op tot een professionele vraagbaak, die vanuit een breed perspectief hulp kan bieden aan kinderen en hun ouders/opvoeders. De traditionele hulpverlening heeft vaak enorme wachtlijsten waardoor kostbare tijd verloren gaat. Er is dan ook een stijgende vraag naar deskundige Kindercoaches. Zij kunnen op het gebied van opvoedingsproblematiek zowel het kind als de ouder/opvoeder preventief en curatief advies geven.

Resultaat
- U beschikt over de kennis en vaardigheden om op deskundige wijze met de hulpvraag van het kind of de ouder/opvoeder om te gaan
- U ontdekt de taal van het kind
- U leert over oorzaken, gevolgen en oplossingen bij opvoedingsproblemen
- U vormt de brug tussen reguliere en integrale kinderhulpverlening
- U beheerst specifieke technieken waarmee u als kindercoach aan de slag kunt gaan
- U kunt als Kindercoach deskundige adviezen geven binnen uw eigen sociale omgeving, scholen, internet en zorgsector
- U kunt zelfstandig een praktijk starten als Kindercoach (dit alleen in combinatie met de opleiding levenscoach of een gelijkwaardige opleiding en medische Basiskennis)
Inhoud
- Introductie; Formuleren van persoonlijk leerdoel; Effectieve coachingstechnieken bij kinderen en opvoeders; Start focussen & sensen
- Ontwikkelingspsychologie, contextuele hulpverlening
- Intake en probleemstelling, doorverwijzing en het opstellen van een hulpverleningstraject
- Het miskende kind in onszelf (vervolg van focussen & sensen) en Voice dialoque voor kinderen en volwassenen
- Gedrags- en ontwikkelingsproblematiek (Ass, AdHd, Odd enz).
- Interculturele opvoeding en coaching
- Verbale en non-verbale taal van kinderen: communiceren en luisteren
- Diverse methodieken: kennis maken en uitproberen van bruikbare methodieken in het werken met kinderen en volwassenen
- Werken met vragenlijsten en genogrammen; Bekrachtigend coachen
- Praktijkvoering: inrichting en materialen voor uw praktijkruimte en tips voor het voeren van uw eigen praktijk
- Evaluatie
- Eindopdracht

Omvang:
De lessen zijn 1x per 14 dagen. In totaal zijn er 10 lesdagen.
Lesdag/tijd: zie onder


Cursusgegevens
Doelgroep
De opleiding Kindercoach is bedoeld voor diegene die als coach kinderen en ouders wil leren begeleiden bij opvoeding- en ontwikkelingsvraagstukken. 
Leeftijd
Minimaal 18 jaar bij het afleggen van het examen.

Accreditatie
De opleiding Kindercoach is geaccrediteerd door de beroepsvereniging BATC*. (* Deelaccreditatie)

Niveau
instroom: MBO+
uitstroom: HBO


Diploma
Certificaat: Bij een voldoende voor de eindopdracht, een voldoende voor de huiswerkopdrachten, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 80% en de betalingsverplichting ontvangt u het certificaat Kindercoach. ((U heeft geen specifieke vooropleiding nodig).

Diploma: Voor het verkrijgen van het diploma Kindercoach dient u voor, tijdens of na afloop van de opleiding Kindercoach de opleiding Levenscoach (of een gelijkwaardige opleiding) te hebben gevolgd.

Cursusprijs:
Locatie: Amstelveen, Breda, Utrecht: € 532,- in 3 termijnen of € 1516,20 bij betaling in 1x (5% korting)
Actie; schrijf je in voor het abonnement Leergierig en bereken uw voordeel Lees meer...

Inclusief:
* Koffie/Thee
* Examen

Exclusief:
- Eenmalig inschrijfgeld a € 90,-
- Herexamen: € 70,- per onderdeel

Lees meer
Netwerk: Sport vacatures  | Vacatures onderwijs  | Bijbanen  | Fiscale vacatures  | Hydrographic Jobs  | Transport Vacatures  | Fitness opleidingen