Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Pijl Terug  
Pijl Opleidingen Docent Lichamelijke opvoeding    
   
   
 

Opleiding

Opleiding Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)
Soort voltijd
Duur 4 jaar
Beschrijving Om te kunnen werken in de sport en al helemaal om deelnemers te kunnen adviseren en begeleiden moet je de sport en bewegingscultuur kennen en er aan kunnen deelnemen. Meedoen en voordoen is voor deelnemers zeer stimulerend. Sport en sporten staan dan ook in de opleiding op een hoge plaats, tot wel tien uur in de week.


Ook is van belang dat je voldoende kennis hebt van de behoeften en motivaties van de deelnemers en de veranderingen daarvan. We noemen dit de sociaal wetenschappelijke invalshoek. Pedagogiek en psychologie zijn hierbij van belang. Verder moet je de grenzen aan motorische en lichamelijke ontwikkelingen kennen. Deze medisch biologische invalshoek bestaat uit sportgezondheidskunde, fysiologie, anatomie en trainingsleer.
Het aanbieden van nieuwe of verbeterde sportactiviteiten gaat op basis van plannen en innovaties. Kennis van methodieken (opbouw) en didactieken (hoe aan te bieden) zijn onmisbaar. Ook het doen van praktijkonderzoek en het implementeren van plannen zijn vaardigheden die je leert. Managementvaardigheden heb je nodig voor het inrichten, beheren en faciliteren van de accommodaties waar je werkt. Samenwerken, leidinggeven en begeleiden van en met collega’s en vrijwilligers ook zaken die je je eigen moet maken.
In de opleiding moet je je in zowel cognitief (kennis/leren) als motorisch (bewegen) opzicht goed ontwikkelen. Het is daarom niet voor niets dat de opleiding tot sportontwikkelaar zeer afwisselend, breed en uitdagend is.

Het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool werkt met een onderwijsconcept dat competentiegericht onderwijs wordt genoemd. In het competentiegericht onderwijs wordt veel gewerkt in beroepsechte situaties.

Kerntaken waaraan gewerkt wordt binnen de major Sportontwikkeling zijn onder andere:


• Realiseren van sportprogramma's

• Realiseren van sportprojecten

• Oplossen van sportproblemen
Eisen Om toegelaten te worden tot de opleidingen van het Instituut voor Sportstudies de ALO of SGM moet je in elk geval een mbo-(niveau 4), havo- of vwo-diploma hebben. Er worden geen specifieke eisen aan je profiel of vakkenpakket gesteld. Studenten van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan de vooropleidingseisen, kunnen hiervan worden vrijgesteld na een onderzoek door een toelatingscommissie. Heb je vragen over de procedures, stuur die dan naar sportstudies@org.hanze.nl.

Verkorte studietrajecten voor mbo-ers, hbo-ers en universitair geschoolden
Als je een aansluitende mbo-opleiding (niveau 4) hebt voltooid of je bent in het bezit van een hbo- of universitaire propedeuse, dan kun je na een positief resultaat op het instroomassessment in aanmerking komen voor een verkort studietraject van drie jaar. Heb je een voltooide hbo- of universitaire opleidIng dan kun je in aanmerking komen voor een verkort studietraject door middel van een EVC-procedure.
Lees meer
Netwerk: Sport vacatures  | Vacatures onderwijs  | Bijbanen  | Fiscale vacatures  | Hydrographic Jobs  | Transport Vacatures  | Fitness opleidingen