Sport Gezondheid en Management

Pijl Terug  
Pijl Opleidingen Management    
   
   
 

Opleiding

Opleiding Sport Gezondheid en Management
Soort voltijd
Duur 4 Jaar
Beschrijving Sporten en bewegen krijgt steeds meer aandacht van zowel mensen die met hun eigen gezondheid en sportprestaties bezig zijn, maar ook vanuit de maatschappij en de politiek.
Er zijn sportprofessionals aan het werk die mensen begeleiden in het uitvoeren van die sportactiviteiten (het primaire proces), maar er zijn ook professionals nodig om het sporten zelf mogelijk te maken (het secundaire proces). Als sportmanager zorg je er voor dat de materiële en immateriële voorzieningen aanwezig zijn die noodzakelijk zijn om te kunnen sporten of naar sport te kunnen kijken. Om als sportmanager daarin succesvol te zijn zul je competenties moeten ontwikkelen op het gebied van o.a. personeel, marketing en financiën. Daarnaast zul je innovatief/ondernemend moeten zijn: je wilt ten slotte nieuwe activiteiten of nieuw beleid ontwikkelen die je in de sportwereld kunt introduceren. Onze opleiding richt zich daarbij specifiek op het managen van sportgeoriënteerde organisaties zoals commerciële sportorganisaties, sportbonden, en overheidsinstanties.
Eisen Toelatingseisen


Studie
ALO en SGM

Soort opleiding
Dagopleiding (vier jaar)

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de opleidingen van het Instituut voor Sportstudies de ALO of SGM moet je in elk geval een mbo-(niveau 4), havo- of vwo-diploma hebben. Er worden geen specifieke eisen aan je profiel of vakkenpakket gesteld. Studenten van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan de vooropleidingseisen, kunnen hiervan worden vrijgesteld na een onderzoek door een toelatingscommissie. Heb je vragen over de procedures, stuur die dan naar sportstudies@org.hanze.nl.

Verkorte studietrajecten voor mbo-ers, hbo-ers en universitair geschoolden
Als je een aansluitende mbo-opleiding (niveau 4) hebt voltooid of je bent in het bezit van een hbo- of universitaire propedeuse, dan kun je na een positief resultaat op het instroomassessment in aanmerking komen voor een verkort studietraject van drie jaar. Heb je een voltooide hbo- of universitaire opleidIng dan kun je in aanmerking komen voor een verkort studietraject door middel van een EVC-procedure.

Lees meer
Netwerk: Sport vacatures  | Vacatures onderwijs  | Bijbanen  | Fiscale vacatures  | Hydrographic Jobs  | Transport Vacatures  | Fitness opleidingen